We gebruiken cookies om een zo veilig en doeltreffend mogelijke website te creëren voor onze klanten. Door onze website te gebruiken, aanvaardt u ons gebruik van cookies. Lees meer over hoe we cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Accepteer
 
Yanmar News

Nieuws

Yanmar kondigt tussentijdse voorspellingen bedrijfsresultaten boekjaar 2014 aan

Yanmar heeft op 27 november 2014 de tussentijdse voorspellingen voor de bedrijfsresultaten van boekjaar 2014 op het hoofdkantoor in Osaka als volgt aangekondigd:

Yanmar Group boekjaar 2014, bedrijfsresultaten 1e semester (april-september 2014):
In het eerste semester heeft het herstel in de Verenigde Staten aangehouden en heeft de opwaartse trend in de Europese economie doorgezet. Dit suggereert dat ontwikkelde landen op weg zijn naar herstel. Hier staat dan weer tegenover dat de financiële situatie in Azië ronduit somber is. Dit wordt mede veroorzaakt door de strenge politieke controle in Indonesië en de politieke onrust en stagnerende economische groei in Thailand. Gezien de toenemende financiële problemen van China en de groeiende geopolitieke instabiliteit in het Midden-Oosten blijft de wereldeconomie uitermate instabiel en kan er absoluut niet worden gesproken van een robuust herstel. in Japan is de economie dankzij een consumptie-impuls voor de verhoging van de verbruiksbelasting overeind gebleven, maar een daling van de binnenlandse vraag in Japan na de belastingverhoging heeft zeker invloed gehad op de snelheid van het herstel. Dit is deels tenietgedaan door een toename in investeringen en in vraag. De export is dan ook belemmerd door economische stagnatie in opkomende Aziatische markten. Toch waren er tekenen van herstel te zien, mede dankzij een toegenomen vraag binnen de Amerikaanse markt en het aanhoudende waardeverlies van de Japanse yen.

Om aanhoudende groei in stand te kunnen houden, heeft Yanmar zich in het eerste semester van 2014 op het volgende gericht:

1. Werkzaamheden in bestaande werkvelden versterken en zich op nieuwe gebieden ontwikkelen
① De samenwerking tussen bedrijfsonderdelen binnen de domeinen en regio's waarin we werkzaam zijn verbeteren
② Volledige activiteiten binnen nieuwe gebieden opstarten

2. Management bevorderen dat het beste op de behoeften van de groep aansluit
① SCM (supply chain management) verbeteren om de doorlooptijd te verkorten
② Een wereldwijd bedrijfsmanagementsysteem inzetten

3. Producten en diensten leveren die de verwachtingen van klanten blijven overstijgen
① Yanmar Premium-merkproducten commercialiseren
② Een bedrijfsmodel inzetten dat gebruikmaakt van ICT

4. Actief blijven bijdragen aan de ontwikkeling van plaatselijke community's wereldwijd
① Een bedrijfsmodel gebaseerd op milieuduurzaamheid introduceren
② Via Yanmar-ondernemingen ecologisch duurzame activiteiten uitvoeren

Deze activiteiten hebben tot de volgende geconsolideerde resultaten geleid: nettoverkoop van JPY 317,4 miljard, 1,6% meer dan in boekjaar 2013.
De verkoop buiten Japan is met 11,4% gestegen met een totaal van JPY 144,8 miljard en een gewogen overzeese verkoop van 45,6%.

Opmerking: boekjaar 2013 verwijst naar het eerste semester van boekjaar 2013 (april-september 2013).

Voorspelling bedrijfsresultaten Yanmar Group boekjaar 2014:
Voor het einde van boekjaar 2014 verwachten we een geconsolideerde nettoverkoop van JPY 680 miljard, JPY 29,2 miljard meer dan in boekjaar 2013. Opmerking: de bovenstaande voorspelling is gebaseerd op de momenteel beschikbare gegevens en is onderhevig aan wijzigingen in de marktvraag, wisselkoersen en overige economische variabelen.

Vragen:
Yanmar Europe BV
Marketingafdeling
Tel.: 0031 36 549 3200
Fax: 0031 36 549 3209
E-mail: marketing@yanmar.nl

terug naar pagina

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief