YANMAR Marine

Privacyverklaring 

Wij hebben het recht deze privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen: 1 mei 2013.
U kunt te allen tijde de meest actuele versie bekijken via de link "Privacyverklaring" op onze website.

Gebruik van gegevens

Als u ons een e-mail stuurt, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de beantwoording van uw vragen, opmerkingen of suggesties. Wij kunnen uw contactgegevens en uw vraag, opmerking of suggestie delen met de betreffende onderneming van de Yanmar groep of - indien nodig voor beantwoording - met uw lokale dealer. Uw informatie wordt gebruikt om u te antwoorden en/of om producten en diensten te verbeteren. Door ons uw gegevens te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat wij uw vraag, opmerking, suggestie en/of contactgegevens met derden delen, tenzij u zich daar uitdrukkelijk tegen verzet.

U kunt zich eveneens op de website registreren om marketinginformatie via e-mail te ontvangen, waaronder nieuwsbrieven en informatie over bepaalde producten of diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. Ondernemingen van de Yanmar groep kunnen dergelijke marketinginformatie wereldwijd versturen. Door u te registeren, gaat u er tevens mee akkoord dat uw contactgegevens worden gedeeld met ondernemingen van de Yanmar groep wereldwijd, die uw gegevens vervolgens gebruiken om genoemde marketinginformatie te versturen.

Het is ten slotte ook mogelijk dat u bij ons wilt solliciteren en daartoe uw cv opstuurt. In dat geval zullen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor doeleinden die daar verband mee houden.

Ondernemingen en dealers van de Yanmar groep kunnen gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie die niet altijd dezelfde bescherming van persoonsgegevens bieden als binnen de Europese Unie het geval is op grond van de Privacyrichtlijn 95/46/EG. De namen en adressen van ondernemingen en dealers van de Yanmar groep zijn te vinden op internet. 

In addition, we may process your personal data for the purpose of complying with a statutory requirement or, if applicable, in connection with the provision of our products or services.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen waarmee het gebruik van de website wordt vereenvoudigd en dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om persoonlijke instellingen en voorkeuren te onthouden. Wij gebruiken de gegevens die met behulp van cookies worden verzameld voor analysedoeleinden en ter verbetering van onze website en van de aangeboden producten of diensten. 

U hoeft cookies niet te accepteren om de website te kunnen gebruiken. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om een melding te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van uw browser vindt u onder "HELP" in de toolbar van de meeste browsers. Voor een bezoek aan onze website is het accepteren van cookies niet verplicht. Als u cookies uitschakelt is het echter mogelijk dat bepaalde functies of elementen van onze website niet werken en dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde diensten, waardoor u minder eenvoudig en minder snel van onze website gebruik kunt maken.

Uw rechten

Yanmar Europe BV uit Nederland beheert deze database (verantwoordelijke volgens de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens). 

U hebt het recht informatie met betrekking tot uw door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen en/of te verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt uw verzoek indienen bij Yanmar Europe BV.

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door dit verzoek per post te richten aan Yanmar Europe BV, of per e-mail aan marketing-yeu@yanmar.com. U ontvangt dan van ons geen (verdere) marketinginformatie.

Yanmar Europe BV heeft adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatig gebruik.

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, maak dan gebruik van het formulier Opmerkingen en suggesties.